• Afgelastingen (wedstrijden)

    Geen afgelastingen

  • Accommodatie

    VANAF MAANDAG 4 JUNI WORDT ER GESTART MET HET GROOT ONDERHOUD AAN ONZE GRASVELDEN, DEZE MOGEN DAN NIET MEER BETREDEN WORDEN.

    Betreden sportpark: Helaas hebben wij enige tijd geleden moeten besluiten om het sportpark buiten trainings- en wedstrijdtijden af te sluiten. Hierdoor is het niet meer toegestaan om het sportpark te betreden buiten deze tijden. Wij hebben hier helaas toe moeten besluiten in verband met veel vernielingen welke plaatsvinden indien er onbewaakt gebruik gemaakt wordt van het sportpark.

    Via deze weg willen wij dit nogmaals onder de aandacht brengen, aangezien wij merken dat er toch toegang tot het sportpark gezocht wordt, buiten de openingstijden, ook al zijn de poorten dicht. Bij constatering zal hier ook tegen opgetreden worden.