• Afgelastingen (wedstrijden)

    Geen afgelastingen

  • Accommodatie

    ivm vakantie zaken omtrent accommodatie, waaronder ook de trainingsdagen/tijden e.d., melden via voorzitter@sportclubbemmel.nl

    Toegang sportpark: Helaas hebben wij moeten besluiten om het sportpark buiten trainings- en wedstrijduren af te sluiten. Dit als gevolg van de treurige vernielingen die zich de afgelopen periode buiten ons gezichtsveld hebben voorgedaan.  

    Als ons sportpark buiten openingstijden toch wordt betreden dan zal er worden opgetreden.