• Gedragscode

  De gedragscommissie heeft een boekje gemaakt met daarin de gedragsregels.

  Iedereen die lid is, lid wil worden, dan wel als trainer, leider of vrijwilliger bij SC. Bemmel wil werken, moet van de gedragsregels op de hoogte zijn. Voor jeugdleden geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragsregels.
  De gedragsregels moeten door iedereen bij SC. Bemmel worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Bij overtreding van deze regels kunnen sancties volgen.
  Goede omgangsnormen vormen het uitgangspunt voor ons handelen.

  Het volledige boekje met gedragsregels is hier te vinden. Tevens heeft ieder team één exemplaar ontvangen.

  Heb je vragen en/of opmerkingen, neem dan contact met ons op: gedragscommissie@sportclubbemmel.nl