• Beste begeleiding van de jeugdteams,

  Vanaf seizoen 2023-2024 dienen alle vrijwilligers bij de jeugd van Sportclub Bemmel te beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).

  Voetballen in een veilige omgeving is voor iedereen, in het bijzonder voor minderjarigen, essentieel. Helaas komt ongewenst gedrag in de sport vaker voor dan we denken. Wij vinden het dan ook belangrijk om dit onderwerp binnen onze vereniging bespreekbaar te (kunnen) maken. Daarbij is het van groot belang dat wij als Sportclub Bemmel beleid hebben om grensoverschrijdend gedrag zoveel mogelijk te voorkomen. Een goed beleid bevordert een veilig sportklimaat en goede begeleiding van jeugdige voetballers.


  Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor mensen die actief zijn als trainer, begeleider of in een andere functie bij onze jeugd is één van de maatregelen, naast de al aanwezige gedragsregels en gedragscommissie, waarmee Sportclub Bemmel een sociaal veilige sportomgeving wil creëren. Een VOG geeft meer zekerheid over het verleden van personen. Daarmee vermindert de kans dat iemand die eerder in de fout is gegaan met kinderen, een daaraan gerelateerde functie binnen de sport – en in het bijzonder onze vereniging - kan uitoefenen. Sportverenigingen kunnen kosteloos een VOG aanvragen voor hun vrijwilligers.

  Als Sportclub Bemmel vinden wij uniformiteit belangrijk en daarom is besloten om voor alle vrijwilligers, trainers en coaches die direct werkzaam zijn met de jeugd een VOG aan te vragen. Alleen zo kunnen wij als Sportclub Bemmel laten zien dat wij dit beleid omtrent ongewenst gedrag serieus nemen en dat wij dit ook van onze leden verwachten. De VOG wordt daarom verplicht voor het kunnen uitoefenen van een functie bij de jeugd van Sportclub Bemmel!

  Voor het volledige VOG beleid en de werkwijze zie de bijgevoegde bijlage.
  Alle vrijwilligers ontvangen een e-mailbericht voor het aanvragen van een VOG.

  Wanneer je vragen hebt over de VOG, kun je uiteraard contact opnemen met één van de bestuursleden.

  Met sportieve groet,

   

  Fred Joosten

  Secretaris Sportclub Bemmel

   

  M: +31 (0)6-19403007
  E: fjoosten@exilos.com

   

  VOG beleid Sportclub Bemmel