• Historie van Bemmel

  De Historie van de voetbalsport in Bemmel


  Het betreft een samenvatting alles dat we anno 2013 weten over het verleden van Sportclub Bemmel en haar voorgangers.
  De geschiedenis van de Bemmelse voetbalsport begint nog tijdens de Eerste Wereldoorlog. Over de periode 1914 -1920 is weinig bekend. Aan de hand van het weinige dat we weten en aan de hand van een aantal krantenberichten hebben we volgende kunnen herleiden:

  Om een aantal redenen werd er op het platteland van de Over-Betuwe tot WO I nauwelijks in competitieverband gevoetbald. De boerenzonen en arbeiders konden zich geen beenbreuken en andere blessures veroorloven, omdat er dan geen inkomsten waren. Daarnaast was de RK kerk erg machtig en vond voetbal geen goede sport, omdat op zondag de kerkgang in het gedrang kon komen.

  Tijdens de mobilisatie voor WO I werden er als tijdverdrijf voetbalwedstrijden gespeeld en was voetbal niet langer een elitesport, maar ook een sport voor het gewone volk. Op 23 juni 1916 is de RK Voetbalbond van het Aartsbisdom Utrecht opgericht, kerkelijk en koninklijk goedgekeurd. Het landelijke officiële orgaan van de RKUVB was de Katholieke Sportillustratie. De geestelijkheid bemoeide zich op deze wijze sterk met de organisatie van het voetbal.

  Een aantal Bemmelse jongens voetbalt al vanaf de zomer van 1914 in Elst mee met het zomer-team van E.M.M. (Eendracht Maakt Macht). Dit gebeurt zonder toestemming van de kerk en als deze "wilde" vereniging ophoudt te bestaan, gaat men gezamenlijk in Bemmel verder onder een nieuwe naam met de zelfde gezichten,
  De initiatiefnemers/oprichters van deze nieuwe (zomer)vereniging ( we schrijven dan waarschijnlijk het jaartal 1916-1917) zijn de heren Bernard Francissen en Piet Rikken. Ze geven de heropgerichte vereniging de naam T.A.V.E.N.U.: 'Tot Aangenaam Vermaak En Nuttige Uitspanning'. Tot de zomer van 1920 wordt er gevoetbald "in de wilde bond ". Dit houdt in dat er in hoofdzaak in de zomerdag wordt deelgenomen aan seriewedstrijden (toernooien).

  Eind juni 1920 worden er op initiatief van de Nijmeegse Voetbalbond ( de heer M. Verstegen uit Beek ondersteund door kapelaan van Straelen uit Angeren) een aantal vergaderingen belegd in de Overbetuwe teneinde vanaf het najaar 1920 ook de Overbetuwse verenigingen mee te laten voetballen in de RK-competitie: Als eerste sluiten zich tijdens een vergadering in het St. Vincentius-gebouw (het gebouw waar tot midden jaren 70 de bibliotheek was gevestigd) T.A.V.E.N.U. en de Batauwe uit Haalderen aan. Later sluiten ook nog Concordia (Huissen), Crescendo (Gendt), G.V.C. (Gendt), Eldenia (Elden) en Thesos (Lobith) aan, hiermee kan er in het seizoen 1920-1921 voor het eerst worden deelgenomen aan een Betuwse competitie.

  In "de Betuwe" van 1958 lezen we: In die eerste jaren waren Geert van't Hullenaar, Ceasar Pauwels, Frits Derksen en de Elstenaren Piet van Burk, gebr. Jonker, S. Arissen en Chris Martens de sterren van het veld. Later maakten o.m. Nol Gaertner, Frans en Wim Stoffels, Eloy van't Hullenaar, H. Nas (slager) en A. Stuart furore. Ook is het van deze club bekend dat zij eenmaal "op de fles" ging, omdat de penningmeester van de clubgelden een ....regenjas.... had gekocht.
  Voetballen doet T.A.V.E.N.U. volgens de overlevering " achter het huis van de heer van Rijssenbeek en later in de polder"

  T.A.V.E.N.U. omstreeks 1923. De clubkleuren zijn waarschijnlijk rood/wit. De naam T.A.V.E.N.U. is duidelijk leesbaar op de shirts.
  Nol Gaertner,hier knielend in het midden, is in de periode 1920-1960 gedurende 40 jaar penningmeester geweest van achtereenvolgens T.A.V.E.N.U., Certo, SDO, Serto en Sportclub Bemmel.

  In deze jaren twintig worden er ook regelmatig missiewedstrijden georganiseerd om geld op te halen voor het goede doel. We lezen in de Gelderlander van 2 juli 1923 dat de spelers van T.A..V.E.N.U. een herinneringsmedaille hebben ontvangen voor een serie wedstrijden bij O.V.C. Ooij. Ook worden er toernooien georganiseerd om geld voor de vereniging te verdienen. Er was in de beginjaren nog geen sprake van contributie maar er was echter wel geld nodig voor de doelen, ballen, huur van een veld etc. Reeds in 1921 wordt de club T.A.V.E.N.U. vanuit de R.K.V.U.B. gesommeerd een andere naam aan te nemen aangezien men eenvoudigweg vond dat iedere club een andere naam moest hebben en de naam T.A.V.E.N.U. vaker voor kwam. Het zou echter tot 1924 duren voordat het zover kwam.

  Foto omstreeks 1925: v.l.n.r. de broers Nol, Louis, Piet en Hent van 't Hullenaar. (in de witte blouse met stropdas van Certo)
  In de jaren 1921-1923 komen er in Bemmel nog 2 andere verenigingen voor met de namen B.V.C. (Bemmelse Voetbal Club) en B.H. (Bemmel-Haalderen)

  Na een "reorganisatie binnen de vereniging" wordt uiteindelijk begin 1924 de naam T.A.V.E.N.U. veranderd in "Certo" en worden ook de clubkleuren gewijzigd. Certo: het Latijnse woord voor "Zeker". Op 3 februari 1924 komen we de eerste vermelding van Certo tegen als het wedstrijd speelt in Elden tegen Eldenia in de 1e klasse E van de RKVB Utrecht. In de jaren 1924-1926 wordt er niet gevoetbald in de R.K.U.V.B. vanwege bestuurlijke onenigheid binnen de RK-bonden en de neutrale N.V.B.. Één van de knelpunten was dat er over en weer wel eens spelers met wedstrijden mee deden, welke bij de andere bond geschorst waren.....

  In de zomer van 1926 is de lucht geklaard en kan er weer gevoetbald worden.
  In bijgaand krantenknipsel uit de Gelderlander van 5 juni 1926 wordt de "doorstart" van Certo (Serto) vermeld. Dat de krant het niet zo nauw neemt met de naam Serto lezen we onder andere in de krant van 25 september 1926, hier heet de vereniging weer Certo. Het zal tot 1-1-1928 duren voordat de naam Certo definitief in Serto wordt gewijzigd.

  25 september 1926
  'S.D.O.' wordt in het najaar 1926 de nieuwe en voornaamste vereniging van Bemmel. Deze vereniging is ontstaan doordat de gebroeders van't Hullenaar (Certo) en de gebroeders Daan, Gert en Jan Peters (D.V.S.) de handen in één slaan. De (zomeravond)vereniging D.V.S. (Door Vriendschap Sterk), dat nog op klompen voetbalde en Certo gaan samen verder onder de naam S.D.O. Volgens Nol van't Hullenaar stond S.D.O. voor Samenspel Doet Overwinnen en voor Sport Door Oefening. Dat veel Certo-leden kiezen voor de nieuwe vereniging valt te verklaren uit het feit dat men niet tevreden was met de nieuwe competitie-indeling voor het seizoen 1926/1927 waar men tegen Arnhemse clubs moest spelen (lange reistijden). De gewenste overschrijving van Certo naar de neutrale Nijmeegsche voetbalbond blijft ook uit. S.D.O. promoveert in de zomer van 1927 wel naar de derde klasse A van de (neutrale) Nijmeegse Voetbalbond Kring Betuwe. Voetbalvereniging Certo komt op dat moment niet meer in competitieverband uit. Per 1-1-1928 wordt de naam S.D.O gewijzigd in 'Serto'. De reden van deze naamswijziging was dat er onder meer in Heteren al een gelijknamige vereniging bestond en dat binnen de N.V.B. iedere vereniging een unieke naam moest hebben . De 'S' van SDO wilde de vereniging graag voort laten leven, omdat dit stond voor 'goed samenspel'. Zo ontstond de nieuwe naam Serto!

  Dat het in het seizoen 1926/1927 erg rommelt en niet iedereen gecharmeerd was van de overschrijving naar de neutrale Nijmeegsche voetbalbond blijkt verder uit het feit dat in 1927 ook door RK kerk een vereniging wordt opgericht met de naam W.V.W. (Wie Volhoudt Wint). Deze vereniging neemt slechts één seizoen deel aan de competitie....

  Koninginnedag 31 augustus 1928. Dit bont uitgedoste gezelschap poseert voor de fotograaf. De originele kaart is in het bezit van de sportclub en maakt uit van een serie van 6 foto's welke op die dag van de festiviteiten zijn gemaakt.

  De naam Certo / S.D.O. of TAVENU staat nog op de doellat en is afgeplakt omdat we al met SERTO van doen hebben.
  Op zondag 15 september 1929 heeft Serto een beslissingswedstrijd in Elst tegen E.D.T. met 5-1 gewonnen en heeft hiermee de promotie naar de 1e klasse van de Nijmeegsche Voetbalbond bewerkstelligt!

  Deze foto van SERTO I is genomen om 10 mei 1931 ter gelegenheid van het 1e lustrum van Serto Links bovenaan staat Gerard van Loon, iemand die zowel voor als na de oorlog zeer veel voor het Bemmelse voetbal heeft betekend en tal van bestuurlijke functies heeft vervuld bij de club en de bond. Naast hem staat pastoor Grimmelt. De man met wandelstok is de nog jonge burgemeester Arnoud Herckenrath. Helemaal rechts staat kapelaan Schweigmann.

  Zomer 1932 vraagt Serto de overgang aan van de neutrale Nijmeegsche Voetbalbond naar de bond van het bisdom Den Bosch, kring Nijmegen. Het duurt tot eind november 1932 alvorens men de eerste wedstrijd kan spelen in de 1e klasse A. Het loopt dit seizoen voor geen meter en op 25 maart 1933 staat men met 6 verloren wedstrijden troosteloos onderaan. Op 25 juni 1933 staat men na een inhaalrace op de 6e plaats, 11 wedstrijdpunten uit 16 wedstrijden. In het seizoen 1933/1934 komt Certo wederom in de kring Arnhem van de Utrechtse bond uit.

  Bijgaande foto is gemaakt ter gelegenheid van het 10-jarig bestaan van Serto (2e lustrum) eind mei 1936. Tijdens de hemelvaart werden er een aantal jubileum-wedstrijden gespeeld en op de zondagavond 24 mei 1936 was er feestavond bij zaal Janssen. Rechts bovenaan is Piet van't Hullenaar zichtbaar, tot ver in de jaren 70 terreinbeheerder en de vaste ballenplakker!

   

  De complete vereniging op het kerkplein voor het Heilig Hart beeld.

  We zien op deze foto uit april 1936 het 2e team van Serto met als keeper onze medeoprichter Geert van Huet.

  Het team van Serto I, eind jaren dertig.

  Thuis wordt er eind jaren 30 ook wel gevoetbald op een weiland aan de Papenstraat, Bemmel uitrijdend net na het laatste huis, genaamd "de weide van van Mook" .
  In de jaren net voor de oorlog wordt er ook gevoetbald door Serto op een weiland gelegen op "de Oostervelden". Het veld was bereikbaar via een pad langs boerderij "de Clappenburg". Enkele oude Bemmelnaren kunnen zich het veld nog herinneren! (het land van Knipping) . De reden dat er soms moest worden uitgeweken naar een ander veld lag aan de soms broze verhouding met de familie Rijssenbeek. Regelmatig was er onenigheid over de betaling van de huur......

  Na de Duitse inval, op 10 mei 1940, werd voetballen in de katholieke bonden door de bezetters verboden. Om de eenheid in het land te bevorderen worden op 3 augustus 1940 alle levensbeschouwelijke voetbalbonden samengevoegd met de neutrale moederbond en verenigd in de NVB (de K van Koninklijke is tussen 1940 en 1945 taboe). In het voorjaar van 1941 wordt Certo door toenmalig voorzitter G. van Loon ontbonden, omdat ze zich moest aansluiten bij de Cultuurkamer. Als we naar het aantal gespeelde wedstrijden in het seizoen 1940/1941 kijken was het animo om te voetballen ook sterk gedaald. Men kwam niet opdagen of de uitslagen werden niet doorgegeven. In de Gelderlander van 24 mei 1941 lezen we dat "Certo te Bemmel, geregistreerd 7-1924 is vervallen wegens royement" Op dat moment telde de club nog slechts 20 leden.

  Na de oorlog, op 9 januari 1946, is Sportclub Bemmel opgericht. In de sacristie van de verwoeste kerk werden plannen gesmeed om de Bemmelse voetbalsport nieuw leven in te blazen. De 26 aanwezigen komen bij elkaar, naar aanleiding van een oproep welke door Tunnis Spanbroek en Nol van 't Hullenaar op alle telefoonpalen en elektriciteitsmasten is Bemmel en Ressen is gespijkerd. De aanwezigen zitten in de sacristie (de enige bruikbare open ruimte in Bemmel) op een oude stoel, een veilingkistje of moeten blijven staan. De naam 'Serto' sprak de jongeren niet meer aan en G. van Huet bedacht toen de naam: "Sportclub Bemmel". Voor de oorlog werd deze naam al gebruikt door een vriendenteam van de Karstraat / Papenstraat.
  Meester Theo Hoedemaker werd de eerste voorzitter en Geert van Huet secretaris, Nol Gaertner, net als voor de oorlog, penningmeester en Jo Bruins, Frits Janssen en Piet van 't Hullenaar waren de eerste bestuursleden en de geestelijk adviseur werd kapelaan Van de Voort.

  Tweeëntwintig personen traden toe als lid, maar al snel groeide dit aantal zodat Sportclub Bemmel in het seizoen 1946/1947 met drie elftallen aan de competitie begon. Ze voetbalden wederom op het terrein 'Het Hoog' dat gehuurd werd van de familie Rijssenbeek. Een oude, lekke 'nissenhut' was omgebouwd tot twee kleedkamers, zonder douches. De jongens moesten zich toen douchen onder een prachtig pompje in de open lucht! "Maar het ging" aldus Theo Hoedemaker. Het eerste elftal eindigde in het eerste seizoen op de 7e plaats. In de laatste wedstrijd van het seizoen weet Sportclub Bemmel met 1-0 van Jonge Kracht te winnen, waardoor HAVO en niet Jonge Kracht de titel weet te winnen, met 1 punt voorsprong.


  Het tweede legde beslag op de 2e plaats en het derde presteerde het zelfs om direct kampioen te worden.

  Foto's omstreeks 1951 (1e lustrum Sportclub Bemmel). Op de foto staat het grootste deel van de oprichters van onze voetbalvereniging.
  Dit is ook het moment waarop Sportclub Bemmel op last van de KNVB de clubkleuren moet wijzigen van wit-zwart naar rood-zwart. In de jaren vijftig groeide Sportclub Bemmel enorm.

  In 1953 weet Sportclub Bemmel 1 als derde te eindigen. 1954 was hierbij een gedenkwaardig jaar. In dat jaar werd het eerste elftal voor het eerst kampioen van de 1e klasse B van de afdeling Nijmegen. Sportclub Bemmel moest promotiewedstrijden voor een plaats in de 4e klasse gaan spelen tegen Groesbeek (Achilles), Opheusden en Hernani. Helaas liep dit niet goed af met slechts twee gelijke spelen uit zes wedstrijden. Drie jaar later ging de vlag wel in de top!

  team 1954

  In 1957 verliepen de promotiewedstrijden heel wat beter en Bemmel wordt vierdeklasser! Drie van de vier wedstrijden tegen Victoria'25 uit Afferden en S.J.N. (op het Quick-terrein) worden gewonnen. In datzelfde jaar stond het ledenaantal al op 180 leden waarvan 60 junioren. Er waren drie senioren- en vier juniorenelftallen.

  team 1957

  Het jaar 1959 was een echt topjaar voor Sportclub Bemmel. Het eerste elftal speelde nog maar twee jaar in de vierde klasse of ze haalden het kampioenschap binnen. Na uiterst spannende promotiewedstrijden tegen De Bataven (Gendt), DVC'26 (Didam) en Albatros (Apeldoorn) lukte het Sportclub Bemmel de derde klasse te bereiken. Daar moest wel een beslissingswedstrijd tegen DVC aan te pas komen. In Zevenaar zagen 4000 toeschouwers Hemmie (Majje) Peters en Antoon Ruijters scoren en Sportclub Bemmel won met 2-0 en was kampioen. De supporters uit Bemmel waren met 12 bussen naar Zevenaar getogen! Op 6 juli volgde een grandioos feest met als afsluiting een hanendiner. ......De heren van 1959 (youtube)

  Een ander hoogtepunt dat jaar was de opening van het sportveldencomplex 'De Gouden Appel' op 30 augustus 1959. Een groots gebeuren wat toenmalig bestuurslid van de KNVB, Weijers als volgt uitte: "Wat in Bemmel gebeurt, is goed en voorbeeldig." In de Gelderlander lezen we volgende artikel:
  "Geweldige gemeenschapszin. De samenwerking met de daarmee samenhangende offervaardigheid en bereidwilligheid waren in Bemmel verbluffend. Wanneer men maar even vrije tijd had trok men naar het sportveld om deze tijd nuttig te besteden. Deze offervaardigheid werkte aanstekelijk op tal van anderen, En zo werd het mogelijk dat de leden van de verenging werden toegelaten in verschillende Bemmelse werkplaatsen om materialen te vervaardigen."

  Na de mooie jaren '50 ging het sportief gezien in de zestiger jaren iets minder met Sportclub Bemmel. Slechts twee seizoenen speelde het eerste in de derde klasse. Daarna ging het bergafwaarts: in seizoen '66/'67 degradeerde het zelfs naar de hoofdklasse van de afdeling Nijmegen.
  Gelukkig was het niet alleen treurnis. In die periode richtte het vijfde team de carnavalsvereniging 'De Geintrappers' op. Een kleurrijk figuur in het begin van de jaren 60 was trainer Mozes Bicentini.

  team 1973

  In het seizoen 1972 -1973 wordt Bemmel 1 kampioen van de 1e klasse afd. Nijmegen onder leiding van trainer Hans Disveld (links bovenaan)

   

  team 1974

  In het seizoen 1973 -1974 wordt Bemmel 1 wederom kampioen nu van de hoofdklasse afd. Nijmegen. In oranje trainingspak grensrechter Wim Lindsen, begin 2013 gehuldigd vanwege zijn 60-jarig lidmaatschap!

  In de zomer van 1975 verlaten we sportpark 'De Gouden Appel' en verhuisden we naar het gemeentelijk sportpark 'De Essen' aan de Dijkstraat en volgen er 2 jaren waarin het eerste degradeert.

  team 1979

  Op 20 mei 1979 wordt in de Horst DVSG met 1-0 verslagen . Met deze behaalde overwinning promoveert het eerste elftal van Bemmel, na drie jaar vechten, naar de hoofdklasse.

   

  team 1980

  Bemmel ging succesvol verder. In het seizoen '79/'80 werd het eerste elftal van Bemmel wederom kampioen. In de laatste wedstrijd wordt er uit in Doornenburg 0-0 gespeeld tegen G.V.A.. Concurrent DIO uit Druten verliest, waardoor in Bemmel de vlag in top gaat! Bemmel was weer terug in de vierde klasse van de "grote" KNVB. Evenals in het seizoen '78/'79 bleef Bemmel ook in het seizoen 1979-1980 ongeslagen. Het kampioenschap werd gevierd met een uitbundig feest. De kampioenen werden op een grote platte wagen door het dorp geleid, waarna in het sportpark 'De Essen' een instuif volgde.

   

  team 1981

  In het seizoen '80/'81 werd Sportclub Bemmel voor de derde achtereenvolgende maal kampioen. In dit jaar werd Sportclub Bemmel slechts één maal verslagen. Vier wedstrijden voor het eind werd met een 2-0 overwinning thuis op Hertog-Hendrik het kampioenschap binnen gehaald. Met dit behaalde succes promoveerde Bemmel naar de derde klasse. Dit werd groots gevierd. Op de Essen had men een grote feesttent geplaatst die haast nog te klein was vanwege de enorme drukte.

  Sportclub Bemmel had in '86 niet alleen sportief gezien een goed jaar, maar ook in verenigingsverband beleefde het een hoogtepunt, omdat de vereniging op 9 januari 1986, 40 jaar bestond.

  In 1996 bestond Sportclub Bemmel, 50 jaar en dat moest natuurlijk gevierd worden! Het jubileumjaar werd ingeluid met een receptie in het Wapen van Bemmel en het hele jaar door werden er speciale festiviteiten georganiseerd. Op 18 juli 1996 kwam zelfs topclub PSV naar Bemmel voor een jubileumduel.

  De wedstrijd tegen PSV en het feest na afloop
  ...... Bemmel-PSV (youtube)......

  In datzelfde seizoen behaalde het eerste elftal van Sportclub Bemmel na zestien jaar weer een kampioenschap en promoveerde het naar de derde klasse. Het werd kampioen na zestien overwinningen, twee gelijke spelen en twee nederlagen. De kampioenswedstrijd werd in Boven??Leeuwen gespeeld tegen DSZ, uitslag 1-1.

  team 1997
  ......Kampioenswedstrijd(youtube).....

  Sportpark Ressen
  Op zaterdag 26 augustus 2000 was het dan zover: 'Sportpark Ressen' werd officieel geopend. Het hele weekend stond in het teken van deze feestelijke gebeurtenis. Na een bouwtijd van iets meer dan een jaar konden de voetballers van Sportclub Bemmel gebruik gaan maken van de nieuwe velden en accommodatie. Er zijn vijf nieuwe voetbalvelden, een overdekte tribune (de Henk Lintsen ??tribune) met maar liefst 480 zitplaatsen, kleedkamers, opberghokken en een veel grotere kantine. Een sportpark om trots op te zijn!

  In 2002 werd de club kampioen van de derde klasse. Het was groot feest in Bemmel. Na de ontvangst van de burgemeester ging het hele team op de platte kar door het dorp. Het feest in de kantine, dat daarna plaatsvond, ging door tot in de kleine uurtjes.

   

  team 2002

  In het seizoen 2006 / 2007 heeft Bemmel 1 "op een haar na" de promotie naar de 1e klasse misgelopen. Na een spannende nacompetitie trad men op de velden van Achilles'29 in Groesbeek aan voor een beslissingswedstrijd tegen NEC (amateurs). Na verlenging stond het 1-1 en kwam het aan op strafschoppen nemen. Hier moest Bemmel zijn meerdere erkennen in NEC.


  Regelmatig wordt het complex van Sportclub Bemmel ( dat sinds zomer 2007 één kunstgrasveld kent) gebruikt voor beslissingswedstrijden en oefenduels van profclubs. In de seizoen 2005/2006 en 2006/2007 was Sportpark Ressen de thuisbasis van jong-Vitesse en in juni 2007 was sportpark Ressen de thuisbasis/ trainingsaccommodatie van jong Engeland dat deelnam aan het EK onder de 21.


  Het seizoen 2011 ?? 2012 weet Sportclub Bemmel onder trainer Eus Marijnissen via de nacompetitie ( twee wedstrijden tegen DVV uit Duiven) voor het eerst in haar bestaan de promotie in naar de 1e klasse van de KNVB te bewerkstelligen. Na de gewonnen finale van het tweeluik tegen DVV gaat de selectie in een open bus door het dorp om dit heugelijke feit te vieren.

  team 2012

  In het seizoen 2012-2013 wordt er technisch wederom leuk gevoetbald, maar wordt te vaak verzuimd om "de punten in Bemmel te houden." Uiteindelijk eindigt Bemmel op een positie waarop er via de nacompetitie voor lijfsbehoud moet worden gevochten. Via 2 overwininningen op Beekbergen, een 0-0 gelijkspel in Bemmel en uit eindelijk een klinkende 3-5 overwinning tegen Concordia Wehl weet Sportclub Bemmel 1 zijn 1e klasse-schap te continueren.

  De laatste update van deze informatie in augustus 2013 opgesteld door de commissie Clubhistorie van Sportclub Bemmel.
  Voor aanvullingen en andere informatie over het voetbal in Bemmel houden we ons aanbevolen. Ook persoonlijke herinneringen, zijn welkom en zorgen er voor dat we voor de huidige generatie en voor het nageslacht een compleet beeld krijgen over het "wel en wee" van onze vereniging.
  U kunt deze informatie mailen naar historie@sportclubbemmel.nl Met al deze informatie willen we najaar 2014 een boek uitbrengen !

  © Sportclub Bemmel, commissie Clubhistorie / Helgo Borgers