• Contact

  Algemeen  
  Sportclub Bemmel  
  Oprichtingsdatum 9-1-1946
  Sportpark Ressen  
  Adres: Ressensestraat 30-b
  6684 DA Ressen
  Telefoonnr Kantine: (0481) 46 21 03
  Postadres: Sportclub Bemmel
  Postbus 186
  6680 AD Bemmel
  Tenue: Shirt: rood
  Broek: zwart
  Kousen: rood/zwart
  Aangesloten bij: District Oost
    de Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond (KNVB)
     
  E-mail:  
  Algemeen info@sportclubbemmel.nl
  Accommodatie  
  Contact persoon Accommodatie - Arno Jacobs accommodatie@sportclubbemmel.nl 
  Alles omtrent wedstrijden  

  Contact personen:
  Jan Roelofs (pupillen JO7 t/m JO12)
  Mark Mocking (junioren JO13 t/m JO19)
  Jos Hulsman (senioren)

  wedstrijden@sportclubbemmel.nl
     
  Aanmeldingen / contributies / wijzigingen leden  
  Contact persoon: Anita van Heusden leden@sportclubbemmel.nl
  Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden bij de ledenadministratie.
     
  Alles omtrent de kleding van Sportclub Bemmel kleding@sportclubbemmel.nl
  Kleding reglement