• Aanvullende richtlijnen kledingreglement Sportclub Bemmel

  Vrienden van Sportclub Bemmel !
   
  Op dit moment hebben de dames van de kledingcommissie hun enorme klus met het nieuwe kledingpakket zo goed als afgerond.
   
  Natuurlijk staan er nog wel een gering aantal artikelen in bestelling en wordt er al volop geruild, maar de mega-klus zit er bijna op.
   
  We gebruiken ons nieuwe kledingpakket nu alweer een tijdje en de eerste signalen zijn positief gebleken (dat is goed om te horen).
   
  Dit betekent ook dat we nu op een punt zijn aangekomen om een aantal nadere afspraken te gaan maken met elkaar:
   
  Uitshirts => legitimatie !
  Wanneer we thuis spelen en de tegenstander heeft, volgens de club en/of de scheidsrechter, een verwarrende kleur wedstrijdshirt leveren wij voor ons eigen team zgn. 'uitshirts'. Deze uitshirts hebben een afwijkende kleur (zwart of wit) zodat er tijdens de wedstrijd geen verwarring kan ontstaan. In eerste instantie verstrekken we de zwarte uitshirts omdat de witte sneller vaal kunnen worden van het vele wassen. In geval van tegenstanders met zowel rood als zwart in het wedstrijdshirt gebruiken we dus de witte uitshirts. Nu is de ervaring dat we zeer regelmatig tassen met een aantal uitshirts verstrekken aan de teambegeleiding en dat we de tas na de wedstrijd met minder shirts terug krijgen. Je kunt je voorstellen dat het heel lastig is om dan alles weer netjes in de tas terug te krijgen (begeleiding is al weg, spelers al naar huis, niemand heeft het per abuis in zijn tas gedaan etc.). En de week daarna verwacht iedereen weer gewoon een tas met voldoende uitshirts...
  Daarom hebben we besloten per direct de volgende afspraak in te laten gaan: de teambegeleider die de tas met uitshirts ophaalt laat een geldig ID achter bij de gastouder!
  Bij ophalen wordt het aantal shirts in de tas door teambegeleider en gastouder samen geteld en bij inleveren wederom en als het klopt wordt het ID weer meegegeven. Op deze manier willen we zorgen dat we gedurende het seizoen geen shirts (soms wel 25! per jaar) kwijtraken en we wekelijks gewoon voldoende gewassen uitshirts kunnen verstrekken...
   
  Werkwijze inleveren kleding bij het opzeggen van het lidmaatschap
  Leden die zich gedurende de periode van het kledingpakket afmelden dienen dit schriftelijk te doen bij de ledenadministratie. De ledenadministratie zal het lid in principe dan pas uitschrijven wanneer het complete kledingpakket is ingeleverd bij de kledingcommissie (via de teambegeleiding). Vermissingen van artikelen uit het kledingpakket dienen dan ook reeds te zijn verrekend. Bij de afmelding dient het lid, indien mogelijk, reeds aan te geven of, en bij wie, het kledingpakket is ingeleverd.
   
  Procedure bij nieuw lidmaatschap na 1 (of meer) jaar kledingpakket => 15 euro per jaar
  Leden die zich in de loop van de periode van het kledingpakket aanmelden dienen zich 'in te kopen' in het kledingpakket. Het bedrag hiervoor bedraagt 15 euro per jaar van het kledingpakket dat achter de rug ligt. Na de looptijd van het kledingpakket (4 jaar) wordt de kleding automatisch eigendom van de speler en daarvoor dient de speler dan ook 4 jaar te hebben 'gespaard'. Leden die gedurende de periode van het kledingpakket stoppen mogen hun kleding NIET houden; zij hebben per jaar betaald voor het gebruik ervan. (bovenstaande betekent; inkoopbedrag voor de kleding in seizoen 2020 - 2021 = 15 euro , seizoen 2021 - 2022 = 30 euro en seizoen 2022 - 2023 = 45 euro)
   
  De komende periode gaan we met 100%Voetbal en Robey zitten om te spreken over de eerste ervaringen met het nieuwe kledingpakket, starten met de uitrol van de SCBemmel-webshop en aanvullende afspraken maken over de overige artikelen met/zonder sponsorlogo's (zie ook het artikel over aanvullende kledingartikelen van de sponsorscommissie!).
   
  Als laatste gaan we ons ook nog buigen over eerder ontvangen verzoeken inzake kleding voor onze vrijwilligers, zoals bijv. (nieuwe) begeleidersjacks en/of trainerskleding...
   
  Wordt vervolgd, Arno