• Aanmelden nieuw lid

  Om je als nieuw lid bij Sportclub Bemmel aan te melden dien je de volgende gegevens aan te leveren:

  Naam voluit:
  Emailadres:
  Telefoonnummer:
  Geboortedatum:
  Eerder gevoetbald (j/n):
  Zo ja, wanneer:
  Aanmelding per:

  Deze informatie dien je te richten aan de ledenadministratie via leden@sportclubbemmel.nl

  Vervolgens zal er door de ledenadministratie documentatie worden toegestuurd om de overige benodigde gegevens t.b.v. het lidmaatschap in te kunnen vullen (inschrijfformulier). Na toesturen en verwerken van alle gegevens zal het lidmaatschap ingaan en kan het nieuwe lid ingedeeld worden. 

  Om per aanvang van een nieuw seizoen (augustus) ingedeeld te worden, dient het ingevulde inschrijfformulier uiterlijk 1 mei ingeleverd te zijn bij de ledenadministratie.

  Bij inlevering na deze datum kan niet worden gegarandeerd dat het nieuwe lid direct bij aanvang van het nieuwe seizoen is ingedeeld bij een team.

  Voor nieuwe leden die voor het eerst starten met voetballen bestaat er de mogelijkheid een drietal ‘proeftrainingen’ mee te maken alvorens definitief te beslissen lid te worden. Dit traject loopt via de coördinator van de desbetreffende leeftijdscategorie.

  Voor de allerkleinsten bestaat er ook de mogelijkheid om op de woensdagmiddag deel te nemen aan de (proef)trainingen waardoor ze kennis kunnen maken met het voetbal. Ouders met kinderen kunnen zich op de woensdagmiddag (m.u.v. vakanties) melden bij Truus van Woerkom, coördinator.