• Aangepast kledingreglement 2023-2027 Sportclub Bemmel

  KLEDINGVOORSCHRIFT SPORTCLUB BEMMEL 2023-2027

  Beste sportvrienden,

  Om de komende 4 jaar weer gebruik te kunnen maken van ons nieuwe kledingpakket van het merk Robey

  moeten we ook weer een aantal regels afspreken. Niet alleen dit jaar, maar ook de jaren daarna moeten we

  nog steeds goed voor de dag komen in onze Bemmel-outfit! De kledingregels staan hieronder aangegeven;

   

  A) Wedstrijdkleding (rood wedstrijdshirt + zwart broekje met div. sponsorlogo’s en roodzwarte kousen)

  - dit tenue krijgt de speler ‘in bruikleen’ voor 1 seizoen en kan hij gedurende het hele seizoen gebruiken

  - deze kleding mag ALLEEN tijdens wedstrijden van SCB gedragen worden (en niet tijdens trainingen)

   

  B) Overige kleding (zwarte tas/rugzak en rood/zwart trainingspak, beiden voorzien van sponsorlogo’s)

  - dit pakket krijgt de speler ‘in bruikleen’ voor 1 seizoen en kan hij gedurende het hele seizoen gebruiken

  - deze kleding mag ALLEEN voor reizen op wedstrijddagen en tijdens de warming-up worden gebruikt

   

  Voor alle individuele kledingpakketten geldt derhalve het volgende (dit i.t.t. ‘teampakketten’):

  - u krijgt dit pakket 1 seizoen ‘in bruikleen’ en dient dit einde seizoen schoon en compleet in te leveren*1

  - de beschadigingen door ‘gewoon gebruik’ regelt de kledingcommissie, maar de beschadigingen door

    ‘onjuist gebruik’ en vermissingen zijn voor rekening van de speler zelf (teambegeleiding aanspreekpunt)

  - het totale pakket is alleen maar te gebruiken tijdens de activiteiten/wedstrijden van Sportclub Bemmel

  *1 de kledingcommissie kan een andere werkwijze hanteren bij een seizoenswisseling (aparte info volgt)

   

  Ter aanvulling:

  - leider/trainer/vrijwilliger: elk team ontvangt een maximum aantal (2) vrijwilligersvouchers op naam;

    hiermee kunnen teambegeleiders een kledingartikel in de webshop van Sportclub Bemmel kiezen zodat

    ze tijdens de wedstrijden ook als zodanig herkenbaar zijn. Deze artikelen dienen wel jaren mee te gaan.

   

  In alle gevallen geldt voor de trainingspakken van spelers:

  - trainingen dienen door spelers te worden gevolgd in een eigen trainingspak en niet in dat van SCB !

  - door het bestuur van Sportclub Bemmel is er voor het Heldenteam een uitzondering gemaakt; zij mogen

    als enige team wel trainen in hun trainingspakken (en wedstrijdkleding).

   

  C) Beschadiging en/of verlies van kleding

  - beschadiging en/of verlies van kleding kan de teambegeleider per mail melden bij de kledingcommissie

  - kledingcommissie bestaat uit enkele vrijwilligers die de schakel tussen de teambegeleider en Robey zijn

  - beschadiging bij ‘gewoon gebruik’ is voor rekening van de club; overige beschadiging en/of verlies zijn

    voor rekening van de betreffende speler zelf. Dit is verder ter beoordeling van de kledingcommissie

  - vervangingskosten per artikel per stuk: rugzak € 20,- ; tas € 25,- ; trainingspak (jr. / sr.) € 40,- / € 45,- ;

    shirt € 30,- ; broek € 10,- ; kousen € 10,- ; keepershirt € 30,- ; keeperbroek € 10,- en keeperskousen € 10,-

   

  D) Wassen van de kleding

  - kleding kan gewoon gewassen worden op 30 graden (zonder bleekmiddel), maar mag niet in de droger!

    Ook mag er niet over de bedrukking heen worden gestreken i.v.m. het ‘trekken’ van de logo’s.

   

  E) Inname kledingpakketten aan het eind van het seizoen*2

  - eind seizoen wordt alle kleding, na controle, ingenomen via kledingcommissie (informatie volgt t.z.t.)

  *2 in plaats van innemen kan ook worden meegenomen/doorgegeven; kledingcommissie verzorgt info

   

  F) Contactpersonen voor kledingszaken bij Sportclub Bemmel

  - de contacten over de kleding lopen, per mail, van de teambegeleiding naar de kledingcommissie

  - het eerste aanspreekpunt van kledingcommissie zijn (namens het bestuur) de kledingcoördinatoren

  - specifieke vragen zijn per mail te stellen aan kledingcommissie via : kleding@sportclubbemmel.nl

   

  G) Ruilingen/vermissingen van kleding gedurende het seizoen

  - op ruilavonden is voldoende wedstrijdkleding voorradig. Voor de overige (na)bestellingen ontvangt

    men een bestelbon die men kan inleveren bij Voetbalshop.nl (houd wel rekening met levertijd)

  - alle mutaties aan het kledingpakket gaan via de kledingleverancier: Remko Barten (Voetbalshop.nl)

  - deze mutaties worden alleen maar uitgevoerd tegen overleggen van een zgn. ‘kledingbon’ van SCB

  - op de kledingbon staat exact vermeld wat er precies geruild/vervangen of aangevuld dient te worden

  - de teambegeleider kan op afspraak via de kledingcommissie, na controle, de kledingbon ontvangen

  - het lid van de kledingcommissie beoordeelt het verzoek en doet uitspraak over ‘verhaal’ van kosten

  - bij beschadiging/verlies op kosten van de speler zelf volgt, na contante betaling, de kledingbon

   

  H) Inkopen in het ‘lopende’ kledingpakket door nieuwe leden

  - de kosten van het kledingpakket zijn verweven in de contributie van de leden van Sportclub Bemmel

  - op deze manier bekostigt Sportclub Bemmel niet alleen de aanschaf van het hele kledingpakket, maar

    ook reguliere vervangingen, aanvullingen en uitbreidingen gedurende de looptijd van het kledingpakket

  - nieuwe leden kunnen zich in het lopende kledingpakket ‘inkopen’ naar gelang de looptijd van het pakket

  - voor elk jaar van het kledingpakket dat reeds in zijn geheel is gepasseerd dient € 25,- te worden betaald

  - na afloop van de periode van het kledingpakket wordt het pakket in zijn geheel eigendom van de speler

   

  I) Inleveren kledingpakket door leden die hun lidmaatschap opzeggen

  - leden die hun lidmaatschap wensen op te zeggen dienen hun kledingpakket in zijn geheel in te leveren

    bij de begeleider van het team, die het vervolgens weer in dient te leveren bij de kledingcommissie

  - wanneer de beëindiging van het lidmaatschap in het laatste jaar van het kledingpakket is hoeft dit niet

   

  J) Beleid inzake kledingsponsoring Sportclub Bemmel

  - het kledingpakket van Sportclub Bemmel voorziet niet in inloopshirts of trainingskleding (oude pakket)

  - teams die zoiets toch graag zelf willen regelen dienen dit vòòraf aan te kaarten bij de sponsorcommissie

  - sponsorcommissie adviseert (niet verplicht) hiervoor Robey/Voetbalshop.nl te kiezen i.v.m. gunstig tarief

  - de kleding mag echter NIET in plaats van het reguliere kledingpakket worden gedragen (sponsordeals)

  - aanschaf van deze ‘extra’ kleding is geheel voor kosten van het team of een eventuele teamsponsor zelf

  - in geval van (team)sponsoring dient toestemming verkregen te worden voor het sponsorlogo en SCB-logo

  - ook is er een verplichte sponsorbijdrage voor extra kledingsponsoring (€ 100,- per artikel per seizoen)

  - het is de taak van de sponsorcommissie om deze kleding(sponsoring) wel ‘in lijn’ met de club te houden

   

  K) Overige zaken inzake het kledingpakket Sportclub Bemmel

  - voor alle overige zaken inzake het kledingpakket kunt u zich per mail wenden tot de kledingcommissie

    via kleding@sportclubbemmel.nl