• Nieuwe privacywet (AVG)

  Ook sportclub Bemmel dient zich te conformeren aan de nieuwe privacywet die per 25 mei jl. in werking is getreden.
   
  In feite houdt de wet in dat Sportclub Bemmel exact beschrijft welke gegevens zij van haar leden heeft, wie daar toegang toe hebben en hoe geborgd wordt dat deze niet ‘in andere handen’ terecht komen.
   
  Op dit moment zijn wij nog druk doende om dit precies in beeld te brengen zodat we binnenkort ook op de website kunnen weergeven hoe wij dit hebben gerealiseerd.
   
  Gelukkig hebben wij maar weinig (of geen) privacygevoelige informatie van onze leden in ons bezit, dus de omvang van deze ‘operatie’ valt mee.
   
  Tot het moment (binnenkort) dat op de website staat aangegeven hoe we e.e.a. bij Sportclub Bemmel verder hebben vormgegeven blijft hetgeen we nu doen nog even ongewijzigd.
   
  Dit betekent niet dat er nu wel risico bestaat dat de ‘ledeninformatie’ in handen van anderen terecht komt, maar we willen het graag goed en werkbaar regelen en geen ‘paniekmaatregelen’ treffen.
   
  Actiefoto’s van spelers die wij hebben geplaatst op de website zullen wij derhalve nu (nog) niet verwijderen.
   
  Spelersfoto’s op de teampagina’s komen direct uit Sportlink en deze kunnen de spelers zelf wel/niet ‘afschermen’ via de voetbal.nl app.
   
  Voor de verjaardagen informatie op onze website en in de kantine geldt in feite exact hetzelfde als voor de spelersfoto’s.
   
  In de nabije toekomst willen we voor de actiefoto’s het ‘ja, tenzij bezwaar’ toepassen.
   
  Ook op het inschrijvingsformulier zal hier tekst over worden opgenomen.
   
  Het bestuur
   
   

  Voor verdere informatie zie: https://www.knvb.nl/info/3043/privacy.