• Werkzaamheden omgeving Sportcomplex

    Hierbij de plannen inzake de aanleg van een nieuwe drinkwatertransportleiding nabij ons complex.

    Er wordt aangegeven dat we hier weinig hinder van zullen ondervinden (fietspad en parkeerplaats).

    De plannen zijn hier te lezen.