• Verslag nieuwjaarsreceptie Sportclub Bemmel (zaterdag 6 januari 2024)

  Aangezien het overgrote deel van de leden van Sportclub Bemmel bij de nieuwjaarsreceptie niet van de partij is hebben we besloten om een kort verslag van deze bijeenkomst te maken die we naar alle leden toe kunnen sturen. Op deze manier krijgen veel meer mensen mee wat zich heeft afgespeeld.

   

  De voorzitter heet alle aanwezigen hartelijk welkom (helaas was er weer geen 7-tegen-7-toernooi).

   

  Er wordt kort stilgestaan bij de personen die ons zijn ontvallen: Stef van Elden, Geert Berkien en Lieke Bergamin. Ter ere van Jesse Pietersen (overleden in ‘22) hangt nu een Bemmel shirt nr. 9 in de kantine. Hierna worden de jubilarissen naar voren gehaald en gehuldigd: Henk de Ruijter (70), Henk Ratering (70), Ton Lintsen (60), Jos Klomp (50), Theo Rikken (50), Frank Kuster (50), John Roelofs (50), Hein Rombouts (40), Querin van de Logt (40), Harry Houterman (40), Bart Houterman (25), Frans Knorth (25), Martien Niels (25) en Rik Hendriks (25).

   

  Vervolgens houdt de voorzitter zijn korte nieuwjaarspeech:

   

  Het gaat goed met Sportclub Bemmel !

  We zijn financieel gezond (reserve)

  We hebben een stabiel ledenaantal Sportief presteren we op goed niveau

  We hebben weer ‘n nieuw kledingpakket

   

  Maar er zijn aandachtspunten…

  Accommodatie (fietsenstalling, bestuurskamer en instructielokaal)

  Veiligheid (sfeer, respect, verdraagzaamheid, meldingen gedragscommissie, alcohol en drugs)

  Vrijwilligers (scheidsrechters, gastouders, terreinwerkers, overkoepelende taken, heldentrainers)

  Bestuur pakt ‘alcohol en drugs’ (samen met de gemeente) en vrijwilligers (met De Verschilmaker) op

   

  De planning is om in het aankomende seizoen ook weer een senioren damesteam op te richten

  Aandacht voor de verrichtingen van Veerle Buurman (1e international) bij PSV en (Jong) Oranje

   

  Afsluitend

  Kantine is ‘gepimpt’ en ziet er weer professioneel uit

  Dit is in combinatie met de nieuwe brouwer (Heineken)

  Alle complimenten aan Vincent als ‘huisvader’ van onze club

   

  Aansluitend wordt door allen het glas geheven en een toost uitgebracht op een mooi, gezond, gezellig en sportief 2024