• Veld 1 NIET betreden!!!

  De werkzaamheden aan veld 1 vorderen vooralsnog volgens schema.

  We gaan nu een kritische fase van de werkzaamheden in.

  Het is met onmiddellijke ingang ten strengste verboden het veld te betreden!!!

  Mochten er tijdens trainingen/wedstrijden ballen op veld 1 belanden: laat deze liggen!
  De werklieden zullen deze zelf van het veld verwijderen.

  Tijdens trainingen: werk oefeningen NIET af in de richting van veld 1 om het risico te beperken dat er ballen over het hek vliegen.
  Beschadigingen aan (de ondergrond van) het veld kunnen voor aanzienlijke vertraging zorgen en dat zou jammer zijn.

  Arno van Heusden
  Voorzitter