• Superjubilaris bij Sportclub Bemmel

    Al twee jaar heeft Sportclub Bemmel zijn jubilarissen niet kunnen huldigen omdat de Corona-maatregelen een nieuwjaarsreceptie in de weg zaten. In dit voorjaar heeft het bestuur gemeend die achterstand weg te gaan werken door de jubilarissen van 2021 thuis te bezoeken en in het bijzijn van hun naasten de bijbehorende decoraties op te spelden.

    Het laatste bezoek werd gebracht aan een wel heel bijzondere jubilaris! 2021 was namelijk ook het jaar dat Sportclub Bemmel 75 jaar bestond. Het hoogtepunt van deze bezoekronde was dan ook de ontmoeting met Ben Sloot, het laatste lid dat nog bij de oprichting van de voetbalclub aanwezig is geweest en al die 75 jaar lid is gebleven!
    In overleg met zijn zoon Paul werd deze superjubilaris verrast door de voorzitter en secretaris van Sportclub Bemmel met de overhandiging van een heuse ‘kampioensschaal’. Op een zondagochtend werden herinneringen opgehaald aan de oprichting in de sacristie van de Sint Donatus kerk tot en met de viering van 100 jaar voetbal in Bemmel, zes jaar geleden. Voor de bestuursleden een eer om een nog steeds enthousiast gesprek te hebben met het lid dat de club al die jaren is trouw gebleven. Voor de jubilaris een aangename verrassing dat de club hem nog altijd niet vergeten is.