• Richtlijnen bij het uitreiken van de nieuwe kleding

   

  Met ingang van dit seizoen speelt Sportclub Bemmel in de kleding van het sportmerk Robey. Er wordt hard gewerkt aan het inpakken van de kledingpakket per team, zodeat de uitgifte zo soepel mogelijk kan verlopen. Het is daarom van belang dat iedereen onderstaande instructies goed leest en zich ook aan deze richtlijnen houdt.  

  • De uitreiking van de nieuwe kleding gaat eerdaags plaatsvinden en is nu alleen nog maar voor de leden die de nieuwe kleding al gepast hebben
  • (Nieuwe) leden die nog niet gepast hebben krijgen z.s.m. nieuwe pasdata door via de kledingcommissie middels de website en mail via de leeftijdscoördinatoren
  • Kleding wordt alleen uitgereikt aan de leider en bij afwezigheid van de leider kan een andere volwassene aangewezen worden om de kleding van het team in ontvangst te nemen
  • Kleding kan alleen opgehaald worden op de (per team) aangegeven data en de kledingcommissie zal deze data communiceren via de website, mail en/of app van de leeftijdscoördinatoren
  • De ontvanger van de kleding van het hele team moet tekenen voor ontvangst en is hiermee tevens verantwoordelijk voor de verdere verspreiding ervan binnen het team
  • Op de aangegeven data is er alleen maar uitgifte van de nieuwe kleding en ABSOLUUT geen mogelijkheid voor ruilingen; dit i.v.m. de voortgang van de uitgifte
  • Ruilingen e.d. gaan centraal via de leider. Deze kan ruilingen doorgeven via de mail aan de kledingcommissie via kleding@sportclubbemmel.nl 
  • Niet in de kleding schrijven (geen namen in schrijven b.v), ook niet op de labels !
  • Geen labels uit de kleding knippen
  • Wassen van de kleding op 30 graden, niet in de droogtrommel doen en niet over logo's of bedrukkingen heen strijken
  • Voor verdere info omtrent het gebruik van de kleding van Sportclub Bemmel verwijzen wij naar het kledingreglement, welke te vinden is op de website

          De nieuwe clubkleding mag pas worden gedragen bij aanvang van de competitie in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 september !!!