• Notulen ALV 21 december 2020

    De notulen van de ALV van 21 december 2020 zijn hier te lezen.