• De notulen van de ALV van 20 november 2023 zijn hier te vinden.