• In Memoriam Theo Peren (ere-voorzitter)

  • Afgelopen oktober was Theo nog aanwezig bij de viering van ons 75-jarig jubileum