• Leden, vrijwilligers en symphatisanten van Sportclub Bemmel.

   

  Helaas wordt, net als 2020, ook het jaar 2021 in mineur afgesloten! Wederom hebben we te maken met allerlei beperkingen waardoor we elkaar haast niet meer treffen en de saamhorigheid, waarin Sportclub Bemmel zo uitblinkt, kunnen onderhouden. Net als vorig jaar hebben we het gehele jaar door steeds geprobeerd te kijken naar wat er mogelijk was en te denken in kansen. En gelukkig zijn we daar met z'n allen wederom glansrijk in geslaagd. Onze hartelijke dank daarvoor!

   

  Een speciaal woord van dank dient gericht te worden aan de personen die de dagelijkse gang van zaken telkens weer mogelijk gemaakt hebben, zoals daar onder andere zijn:

  - Arno Jacobs en zijn hele team van terreinknechten en de mannen van het terreinonderhoud

  - Jan Roelofs, Jos Hulsman en Dennis Peters voor hun enorme flexibiliteit bij de talloze wedstrijd- en scheidsrechterswijzigingen

  - Vincent Polman voor zijn doorlopende inzet en enthousiasme als 'huisvader' van onze club

  - het totale jeugdkader o.l.v. Fred Joosten voor wie feitelijk 'business as usual' is blijven gelden

  - de kledingcommissie en gastouders voor wie het onder lastige omstandigheden werken was

  Uiteraard zijn er veel meer mensen die zich het afgelopen jaar ook hebben ingezet en die zijn we daarom niet minder dankbaar.

   

  Aangezien de beperkingen zeker blijven gelden tot en met 14 januari hebben we wederom moeten besluiten de nieuwjaarsreceptie af te blazen. Het bestuur overweegt nog op welke wijze we toch de nodige aandacht kunnen geven aan zaken die niet steeds naar achteren geschoven kunnen worden. Hierbij valt, onder andere, te denken aan jubilarissen. Ook niet onbelangrijk te vermelden is dat tijdens de Algemene Leden Vergadering van 15 november jl. Eric Revenberg zijn succesvolle penningmeesterschap heeft overgedragen aan George Spanbroek. We kunnen niet anders concluderen dat Eric de club in een gezonde financiële positie heeft overgedragen aan George. Derhalve ook hulde aan Eric!

   

  Naast het bovenstaande hebben we afgelopen week helaas afscheid moeten nemen van onze ere-voorzitter, Theo Peren. Na een mooie dienst was het hartverwarmend om te zien dat er zo veel mensen van Sportclub Bemmel aanwezig waren om hun ere-voorzitter de laatste eer te bewijzen middels het vormen van een erehaag met applaus. Dank!

   

  Als laatste zijn we verheugd dat onze Jasper Bergamin, mede door inmenging van wijlen onze ere-voorzitter, het heeft aangedurfd Het Wapen van Bemmel te (her)openen. We hopen dat ook hij, na het versoepelen van de richtlijnen, zijn voorspoedige start een succesvol vervolg kan geven. Dan kunnen we, naast onze huiskamer op het sportcomplex, ook eens met elkaar proosten in de huiskamer van Bemmel.

   

  Namens het bestuur hele fijne feestdagen gewenst en op naar een gezond en sportief 2022. WIJ ZIJN BEMMEL!