• Corona - een korte terugblik, update en voorzichtige vooruitblik Sportclub Bemmel

  Corona
  BOEM, en plotsklaps was daar Corona!
  Het hele land ondervond de directe impact van COVID-19.
  Ook voor Sportclub Bemmel gold dat van de een op de andere dag de boel plat ging.
  Einde competitie, geen trainingen meer, 1,5 meter afstand houden, geen 3e helft en wachten op wat komen gaat.
  Daar waar de meeste leden in afwachting waren van wat er komen ging was het voor een aantal vrijwilligers juist heel druk om te kijken hoe of wat.

  - richtlijnen RIVM en NOC / NSF: zeer frequent ontvingen we landelijke updates over wat er wel/niet mogelijk was en 'vertaalden' dit voor onze club

  - KNVB: ook vanuit onze overkoepelende sportbond ontvingen we richtlijnen, gedeelde ervaringen en steun om als club ons voordeel mee te doen

  - Gemeente Lingewaard / SWL: lokaal werd ook veel meegedacht, meegeholpen en uiteraard gecontroleerd om alles ook in goede banen te leiden

  Zodra er mogelijkheden kwamen om wat op te starten hebben we die met z'n allen dankbaar aangegrepen en zijn we voorzichtig begonnen met trainen en inmiddels hebben we gelukkig ook telkens weer kleine stapjes voorwaarts kunnen maken.

  Ik wil jullie allen een groot compliment maken voor de manier waarop jullie je hebben gehouden aan de regels die opgesteld werden om weer te kunnen starten met trainen; dit geldt zowel voor spelers, trainers, leiders en ouders als ook voor vrijwilligers die dit alles mogelijk hebben gemaakt.

  Laat ik daarnaast dus in elk geval ook mijn grote dankbaarheid en welgemeende complimenten overbrengen aan onze trouwe vrijwilligers die in deze periode juist niet bij de pakken neergezeten hebben, maar vooral gekeken hebben wat er WEL mogelijk was en dit vervolgens ook verder uitgerold hebben voor ons aller cluppie!

   

  Sportclub Bemmel
  Als bestuur zijn we natuurlijk, net als iedereen, overvallen door de plotselinge seizoensstop en hebben ons afgevraagd wat we vooral scherp in de gaten moesten houden. Naast goed, snel en duidelijk te communiceren naar onze achterban moesten we natuurlijk ook kijken wie in onze naaste (club)omgeving het zwaar te verduren konden krijgen en zien wat we daarin mogelijk konden betekenen; 'goed samenwerken in goede en slechte tijden'!

  Onze leden
  Die vielen opeens in een zwart gat en misten sociaal contact, lekker sporten en spelen in competitieverband. We hebben getracht zo snel mogelijk nieuwe informatie zo breed mogelijk te delen om iedereen zoveel mogelijk op de hoogte te houden. Zodra er mogelijkheden kwamen iets op te starten hebben we ook niet getwijfeld en snel geschakeld.

  SportBSO Bemmel
  Ook voor Bas Disveld werd het een andere wereld. SportBSO eerst dicht, daarna beperkt open en inmiddels weer volop aan de gang gegaan. Met Bas hebben we nauw contact gehouden en afgestemd waar we elkaar konden helpen en welke wederzijdse behoeften we hadden etc. Gelukkig is dit goed gegaan en Bas heeft dit 1e jaar, ondanks alles, een succesvol startjaar gehad. Sterker nog, het is zo goed bevallen en succesvol gebleken dat Bas komend jaar een 2e locatie (SportBSO Lent) gaat openen bij DVOL in Lent.

  SoccerSkills
  Uiteraard veranderde er voor Swen Rovroy ook nogal wat. Zijn trainingsblok werd abrupt afgebroken en de talentjes waren erg teleurgesteld omdat ze niet meer konden trainen. Ook met Swen hebben we hele goeie afspraken gemaakt en hij is inmiddels alweer volop bezig om de geleden schade in te halen. Ook komend jaar zal Swen de activiteiten van SoccerSkills bij Sportclub Bemmel blijven uitoefenen. Naast trainer van JO17-1 en coördinator van de woensdagmiddagtraining wordt Swen komend seizoen ook trainer van Zo2.

  Keepersaction
  Feitelijk gold en geldt voor Jan, Hetty en Danny Lucke hetzelfde als voor Swen. Alle keeperstrainingen stonden acuut stil en inmiddels zijn ook zij weer bezig om het een en ander in te halen. En ook voor Keepersaction geldt dat we het komend seizoen graag weer gebruik willen maken van de enthousiaste en kundige keeperstrainingen op de vrijdagavond.

  Estho
  Vincent Polman, wellicht de meest sympathieke betrokkene bij Sportclub Bemmel, heeft het m.i. ook het zwaarst te verduren (gekregen). Zijn directe bron van inkomsten viel weg! De periode waar hij het normaal juist van moet hebben viel compleet in het water (geen clubavonden, geen BBQ's, geen zeskamp, geen derby, geen 3e helft en zo kan ik nog wel even door blijven gaan). Vincent zou Vincent niet zijn als hij niet op zoek ging naar mogelijkheden (o.a. de schrobbelaar-actie die een groot succes werd) en dagelijks, samen met Gé Lijbers, op de club te vinden was om de accommodatie mee te helpen onderhouden. Met deze clubkanjer hebben we uiteraard ook een goeie en passende regeling getroffen. Met ingang van 1 juli komt er voor Vincent (en Helma) ook weer een klein beetje licht in de tunnel, waarover hieronder meer...

   

  Zomer
  De zomer staat voor de deur en we hebben, als club, gekeken naar 'wat kan wel' ? De verwachting is dat het aantal leden dat op vakantie gaat niet extreem groot zal zijn, zodat we besloten hebben om gedurende de hele zomerperiode door te blijven trainen (indien gewenst). Ook de kantine zal in deze periode op de donderdag- en vrijdagavond open zijn. LET OP: dit kunnen we alleen blijven doen als we, net als de afgelopen periode, de geldende richtlijnen goed in acht blijven houden en navolgen (ook als het gezellig is)!

  Vrijwilligers
  Een club bestaat bij de gratie van de vrijwilligers. Een groep vaste vrijwilligers (de zgn. kaderleden) hebben de afgelopen periode, net als altijd, keihard gewerkt alsof er niets aan de hand was. Sterker nog, de belasting was wellicht nog groter dan normaal. Om dit vreemde seizoen samen af te kunnen sluiten en om deze groep ook eens netjes 'dankjewel' te kunnen zeggen is er op vrijdag 3 juli een kaderavond. Uiteraard is deze kaderavond op de club, bij Vincent...! De persoonlijke uitnodigingen voor de avond zijn reeds verstuurd.

  Trainen
  Zodra het kon zijn we begonnen met trainingsblokken volgens de geldende richtlijnen per leeftijdscategorie en van lieverlee konden we dit ook wat verder uitbreiden. Inmiddels zijn we bezig met een trainingsblok tot aan de zomervakantie (10 juli). Vervolgens maken we een zomertrainingsblok van 12 juli t/m 9 augustus op de woensdag-, donderdag- en vrijdagavonden. Na de Bemmelse Kermis (of die nu door gaat of niet) starten we met ingang van woensdagavond 12 augustus met het trainingsschema voor het nieuwe seizoen. Eerdaags wordt het trainingsschema van 12 juli t/m 9 augustus gepubliceerd via mail en website. Daarna gaan we met het trainingsschema voor het nieuwe seizoen aan de slag.

  Kantine
  Met ingang van 1 juli mag de kantine weer open en kunnen we ook weer gebruik maken van het terras op de club. Hierdoor komt er gelukkig ook voor Vincent weer een betere periode aan. Het gaat te ver om hier nu alle geldende richtlijnen nogmaals op te sommen, maar in alle gevallen geldt wel dat we ons te allen tijde hieraan zullen moeten houden. Vincent zal zorgen dat deze richtlijnen bekend gemaakt worden en dat hij vooraf afspraken maakt met leden / groepen die iets bij hem willen organiseren. Er zijn al verschillende teams die reikhalzend uitzien naar de clubavonden of nog een BBQ willen houden ter afsluiting van het seizoen. In elk geval dient elke activiteit vooraf met Vincent en het bestuur afgestemd te worden. Ook zal het bestuur natuurlijk toezien op de naleving van de geldende afspraken en richtlijnen!

  Contributie
  Begin juli zal de automatische incasso van de contributie voor het 2e halfjaar wederom plaatsvinden. Natuurlijk is de afgelopen periode een hele bizarre geweest. Op een aantal vlakken heeft Sportclub Bemmel minder kosten gehad dan normaal het geval is (denk bijv. maar aan gas/water/licht). Aan de andere kant zijn er ook weer kosten ontstaan voor het treffen van maatregelen die juist nu nodig zijn geweest (o.a. desinfectiematerialen). Het grootste deel van de jaarlijkse kosten van Sportclub Bemmel loopt gedurende het jaar echter normaal door en daarin verandert niet of nauwelijks iets. Ik vind het wel prettig dat er amper signalen zijn geweest of 'men de contributie terug kan krijgen omdat we niet hebben gevoetbald'. Het moge duidelijk zijn dat hier sprake is geweest van overmacht. Ik hoop en verwacht dan ook dat de incasso van juli zonder veel problemen zal verlopen. Wel hebben we als bestuur besloten om het 'resultaat' van het seizoen 2019-2020 geheel in beeld te brengen en bij de Algemene Ledenvergadering in november te presenteren. Aan de hand van het resultaat kunnen we kijken of, en zo ja, wat er mogelijk is richting de betalende leden. Op dit moment is het totale plaatje nog niet compleet op te maken.

  Kleding
  Andere vrijwilligers die niet stil kunnen en mogen zitten zijn de leden van de Kledingcommissie. Inmiddels zijn zij al druk bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Als eerste zijn we op dit moment bezig om de kleding van gestopte leden in te nemen en te controleren. Vervolgens zullen we zorgen dat begin september alle spelende leden (ook de nieuw aangemelde leden) een compleet wedstrijdtenue in hun bezit hebben om wedstrijden in te kunnen spelen (nieuwe leden kopen zich voor 15 euro in het pakket in). Daarna gaan we verder aan de slag om de overige toebehoren met sponsorlogo's (rugzakken/tassen en tr.jacks) compleet te maken. In tegenstelling tot andere jaren gaan we dit jaar niet alles meer innemen of compleet per team doorgeven, maar gaat het grotendeels mee met de speler zelf. Elke speler kan zijn wedstrijdkleding (alleen het shirt van jeugd naar senior niet) en tr.broek meenemen naar het nieuwe seizoen. Ook geldt dat er veel spelers hun rugzak/tas en tr.jack kunnen meenemen. Afhankelijk van de leeftijdscategorie zullen we dus nog wel een aantal rugzakken/tassen, tr.jacks en evt. wedstrijdshirts (selectieteams en van jeugd naar senioren i.v.m. rugnummers) moeten omruilen. Naast deze ruilingen zullen we ook in september pas starten met zgn. 'maatruilingen' voor spelers die na de vakantie uit de kleding zijn gegroeid. Mails hierover naar de leiders volgen nog. Als laatste hebben we ook nog in de planning staan dat we in september (eindelijk) de vrijwilligersvouchers uit kunnen reiken voor de aanschaf van je eigen vrijwilligerskleding.

   

  Nieuw seizoen
  Hopelijk kunnen we, na een heerlijke zomer, in september de reguliere competities ook weer hervatten; we zullen komende ontwikkelingen uiteraard op de voet blijven volgen. Welke voorzichtige stapjes kunnen we nog zetten ? Moeten we eventueel weer een paar stapjes terug doen ? Blijven we nog steeds op een afstand van 1,5 meter van elkaar ? 

  Niemand die het nu al precies kan voorspellen, maar je kunt ervan overtuigd zijn dat we alert zullen blijven met enkel en alleen het belang van Sportclub Bemmel voor ogen...

  Oud papier
  Als gevolg van Corona hebben we vanaf april geen oud papier meer ingezameld. Dit blijft in elk geval zo tot 8 september. Voor de periode daarna zijn we, alle 13 verenigingen die oud papier inzamelen in de gemeente Lingewaard, volop in overleg met de gemeente. We zullen dus voor het nieuwe seizoen gewoon weer een complete planning maken om de seniorenteams, tegen geringe vergoeding, het oud papier in te laten zamelen. De uitkomst van het overleg staat uiteraard nog helemaal niet vast, maar we wel zijn druk doende om deze belangrijke bron van inkomsten voor de club overeind te houden. We doen het tenslotte al meer dan 25 jaar naar volle tevredenheid van alle betrokkenen...!

  Algemene Ledenvergadering
  Zoals al eerder vermeld zullen we bij de Algemene Ledenvergadering in november de exacte stand van zaken als gevolg van het Corona-jaar bekend maken. Op basis daarvan kunnen we naar onze leden toe aangeven wat we eventueel kunnen doen. Ook het resultaat van het overleg over de inzameling van het oud papier kunnen we dan meenemen.

  Duurzaamheid
  Inmiddels hebben we de pelletkachel op ons complex in gebruik genomen. Het resultaat hiervan is dat we geen/minder fossiele brandstoffen verbruiken en de vaste lasten voor gas en electriciteit zullen dalen. Daarnaast zijn we ook bezig met andere duurzame zaken. Het plan is om zonnepanelen en LED-verlichting aan te schaffen zodat we, naast een duurzamer complex, milieuvriendelijker worden met op termijn ook lagere vaste lasten voor de club. Op die manier gaan beter milieu en lagere kosten hand in hand met elkaar.

  Als laatste rest het mij om iedereen een fijne, gezonde en sportieve zomerperiode toe te wensen waarna we elkaar weer in het veld of langs de lijn kunnen treffen.

  Jullie trotse voorzitter, Arno van Heusden