• Corona maatregelen bij Sportclub Bemmel

  Deze pagina bevat alle Corona maatregelen die gelden voor leden en bezoekende teams van Sportclub Bemmel.

  Raadpleeg a.u.b. bij uitwedstrijden de website van de desbetreffende club om te zien wat de Covid-19 maatregelen bij deze club zijn.

  Wanneer je versie 5.3.3 van de Voetbal.nl of Wedstrijdzaken app hebt, kun je hier ook een verwijzing naar de Corona maatregelen van de thuis spelende vereniging vinden.

 • Centrale contactpersoon Corona

  Centrale contactpersoon voor alle vragen over de Corona situatie bij Sportclub Bemmel is:

  Arno van Heusden
  (06) 53 26 50 32
  voorzitter@sportclubbemmel.nl

 • Laatste Corona update

  Gezien het feit dat inmiddels alle Corona richtlijnen afgeschaald zijn is dit de (hopelijk) laatste update.

  Inmiddels is er geen sprake meer van specifieke richtlijnen of maatregelen als gevolg van Corona.

  Na 2 jaar lijkt alles eindelijk weer 'als normaal' te zijn; dank voor de discipline en blijf opletten !

  Het bestuur

 • Aanpassing Corona richtlijnen m.i.v. vrijdag 18 en 25 februari 2022

  Vanaf heden, vrijdag 18 februari, veranderen er weer enkele maatregelen.

  Allereerst mag m.i.v. vanavond de kantine weer open blijven tot 01.00 uur.
  Het aankomende weekend is er aan de poort nog een QR-check aanwezig.
  Trainingen, (avond-)wedstrijden en de (beker-)competitie gaan verder door.

  Bij gebruik kantine is de 1,5 meter, zitten en mondkapje niet meer verplicht.

  Vanaf vrijdag 25 februari vervallen feitelijk ook de laatste Corona-richtlijnen.

  Hopelijk is vanaf dat moment het definitieve eind van 2 jaar Corona-ellende.
  Laten we dit moment voor nu vooral koesteren en ook voorzichtig opstarten.
  LET OP: voorzichtigheid blijft geboden en laten we vooral uit blijven kijken!

  Het bestuur

 • Aanpassing Corona richtlijnen m.i.v. woensdag 26 januari 2022

  Gelukkig kunnen we weer starten met het beoefenen van onze hobby; voetballen bij Sportclub Bemmel !

  Vanaf woensdag 26 januari kunnen we, naast het originele trainingsschema, ook weer wedstrijden spelen.

  Kleedkamers en douches zijn weer te gebruiken waarbij de QR-check verplicht is voor teams vanaf JO19.

  Voor trainingen en avondwedstrijden ligt verantwoordelijkheid voor de QR-check weer bij de teams zelf.

  Op wedstrijddagen zal er een QR-check aan de poort geregeld worden rond de wedstrijden vanaf JO19.

  Toeschouwers zijn ook weer toegestaan, mits zij de onderlinge afstand van 1,5 meter blijven aanhouden.

  Tot nader order blijft de tribune nog gesloten.

  Ook de kantine (en terras) zijn weer dagelijks geopend (maximaal tot 22.00 uur).

  Bij gebruik van kantine en terras is QR-check en zitten verplicht (uitvoering/controle door Estho).

  Bij het verplaatsen door de kantine is het dragen van een mondkapje verplicht.

  Dagelijks dient het complex om 22.00 uur te sluiten.

  Het bestuur

 • Aanpassing Corona richtlijnen m.i.v. zaterdag 15 januari 2022

  Met ingang van zaterdag 15 januari zijn de trainingen voor alle leeftijdscategorieën weer toegestaan.

  Vanaf maandag 17 januari geldt het reguliere trainingsschema weer voor alle teams (zie ook website).

  Tot nader order blijven de kleedkamers en douches nog gesloten (hier volgt nog nader overleg over).

  Ook mogen weer wedstrijden op de club worden gespeeld maar alleen tegen teams van je eigen club.

  Teams die een onderlinge wedstrijd willen spelen dienen dit i.v.m. de veldindeling eerst aan te vragen.

  Aanvragen van een onderlinge wedstrijd (of extra training) kan via wedstrijden@sportclubbemmel.nl

  Zowel bij trainingen als (onderlinge) wedstrijden geldt dat toeschouwers/publiek niet zijn toegestaan.

  We doen een dringend verzoek aan allen direct na de training/wedstrijd het complex weer te verlaten.

  Helaas blijft ook de kantine en het terras nog steeds gesloten.

  Hopelijk kunnen we nu ook snel de competities weer hervatten.

   

  Het bestuur

 • Update Corona richtlijnen m.i.v. 11 januari 2022

  De meeste maatregelen van 19 december 2021 blijven gelden. Er zijn een paar nieuwe maatregelen, deze staan hieronder beschreven:

  Jeugd t/m 17 jaar

  • Vanaf dinsdag 11 januari mag er weer gesport worden van 05.00 - 20.00 uur.
  • Tijdens het sporten mag GEEN gebruik gemaakt worden van de kleedkamers.
  • Voor de jeugdteams is er nu een nieuw trainingsschema in blokken van een uur.
  • Het trainingsschema staat op de website en wordt naar de teams gestuurd.
  • Onderlinge wedstrijden op de club zijn toegestaan.
  • Er hoeft geen 1,5 meter afstand gehouden te worden.
  • Er is geen maximale groepsgrootte.
  • Toeschouwers zijn NIET toegestaan.
  • Competitie en wedstrijden buiten de vereniging zijn niet toegestaan.

  Volwassenen 18+

  • Buitensporten kan in 2-tallen, tijdens de training kan er niet gewisseld worden van 2-tal.
  • Onderlinge afstand moet nog steeds 1,5 meter zijn.
  • Er mag gesport worden tussen 05.00 - 17.00 uur op een sportlocatie.
  • Met een gericht plan kunnen teams in circuitvorm in tweetallen trainen (plan vooraf indienen bij bestuur).
 • Maatregelen n.a.v. de nieuwe Corona richtlijnen per zondag 28 november 17.00 uur

  - miv. 28 november is het complex dagelijks om 17.00 uur gesloten
  - maandag t/m vrijdag mag er maar tot 17.00 uur worden getraind
  - maandag t/m zondag zijn kantine en terras om 17.00 uur gesloten
  - bij de trainingen zijn er nog steeds geen toeschouwers toegestaan
  - teams vanaf 18 jaar moeten nog steeds de QR-check zelf uitvoeren

  - miv. maandag 29 november start een nieuw trainingsschema (zie website)
  - de trainingen zijn nu (van ma t/m do) gepland tussen 15.00 en 17.00 uur
  - teams die willen trainen: mail naar accommodatie@sportclubbemmel.nl

  - komende dinsdag krijgen we hopelijk meer informatie over avondtrainingen
  - ook hopen we dan wat meer duidelijkheid te krijgen over de wedstrijddagen
  - zodra we meer horen zullen we dat communiceren; tot die tijd blijven de richtlijnen van 13 november voor wedstrijddagen van kracht (tot 17.00 uur) !

  Indien mogelijk/wenselijk zullen we kijken of de seniorenteams met voorrang behandeld kunnen worden voor extra 'weekendtrainingen'.

  ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  Wedstrijddagen

  Publiek/toeschouwers
  Nog steeds zijn er GEEN toeschouwers bij wedstrijden toegestaan m.u.v. de 'teambegeleiders' en (club)functionarissen.

  Teams/groepen onder 18 jaar
  Hiervoor gelden op dit moment verder geen beperkingen t.a.v. de wedstrijden en voor het gebruik van de kleedkamers.

  Teams/groepen vanaf 18 jaar
  Hiervoor gelden op dit moment geen beperkingen t.a.v. de wedstrijden, maar WEL voor het gebruik van de kleedkamers.

  - trainingsavonden: gebruik van de kleedkamers is ALLEEN mogelijk als het team de verantwoordelijkheid voor de QR-check van de eigen spelers op zich neemt*
  - weekendwedstrijden: gebruik van de kleedkamers is mogelijk omdat de club de controle op de QR-code bij de poort organiseert met (ingehuurde?) vrijwilligers

      * teams zijn hier uiteraard niet toe verplicht, maar kunnen dan ook geen gebruik maken van de kleedkamers !

  Het bestuur zal toezien op de juiste uitvoering van de QR-check aangezien dit onder haar verantwoordelijkheid valt en het risico bij niet-naleven groot is

  Kantine en terras
  Voor kantine en terras gelden dezelfde richtlijnen als die voor de horeca zijn afgekondigd

  - gebruik kantine en terras is ALLEEN mogelijk door vooraf de QR-code te (laten) checken
  - bij gebruik van kantine / terras moet elke bezoeker ZITTEN en 1,5 meter afstand houden
  - bij verplaatsing in de kantine of toiletgebruik is het dragen van een mondkapje verplicht

  De uitbater van de kantine is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de QR-check

  Het bestuur

 • Aangepaste Coronamaatregelen m.i.v. zaterdag 13 november 2021

  Slechts een week na de nieuw afgekondigde maatregelen zijn deze alweer verder aangescherpt.

  Hieronder staat weer puntsgewijs aangegeven welke gevolgen dit voor Sportclub Bemmel heeft.

  Publiek/toeschouwers

  Per direct zijn GEEN toeschouwers bij wedstrijden of trainingen toegestaan m.u.v. de 'teambegeleiders' en (club)functionarissen.

  Teams/groepen onder 18 jaar

  Hiervoor gelden op dit moment verder geen beperkingen t.a.v. trainingen, wedstrijden en voor het gebruik van de kleedkamers.

  Teams/groepen vanaf 18 jaar

  Hiervoor gelden op dit moment geen beperkingen t.a.v. trainingen en wedstrijden, maar WEL voor het gebruik van kleedkamers

  - trainingsavonden: gebruik van de kleedkamers is ALLEEN mogelijk als het team de verantwoordelijkheid voor de QR-check van de eigen spelers op zich neemt*

  - avondwedstrijden: gebruik van de kleedkamers is ALLEEN mogelijk als het (thuis)team de uitvoering van de QR-check voor eigen spelers en de bezoekers regelt*

  - weekendwedstrijden: gebruik van de kleedkamers is mogelijk omdat de club de controle op de QR-code bij de poort organiseert met (ingehuurde?) vrijwilligers

      * teams zijn hier uiteraard niet toe verplicht, maar kunnen dan ook geen gebruik maken van de kleedkamers !

  Het bestuur zal toezien op de juiste uitvoering van de QR-check aangezien dit onder haar verantwoordelijkheid valt en het risico bij niet-naleven groot is.

  Kantine en terras

  Voor kantine en terras gelden dezelfde richtlijnen als die voor de horeca zijn afgekondigd:

  - gebruik kantine en terras is ALLEEN mogelijk door vooraf de QR-code te (laten) checken

  - bij het gebruik maken van de kantine en het terras moet elke bezoeker ZITTEN

  - de kantine en het terras zijn dagelijks om uiterlijk 20.00 uur gesloten

  De uitbater van de kantine is verantwoordelijk voor de juiste uitvoering van de QR-check.

   

  Hopelijk kunnen we wel gewoon door blijven gaan met voetballen, want uiteindelijk draait het ons daar voornamelijk om...

  Het bestuur

 • Coronamaatregelen m.i.v. zaterdag 6 november 2021

  Hierbij in het kort de gevolgen van de verscherpte Corona maatregelen per 6 november.

  Op de trainingsavonden zijn de kleedkamers voor de senioren en de O19-teams tot nader order gesloten.

  Op de wedstrijddagen (zaterdag/zondag) proberen we met behulp van vrijwilligers/inhuur QR-check bij de poort te regelen.

  Voor het gebruik van de kleedkamers alsmede in de kantine en op het terras geldt eveneens de QR-check.

  Zodra er nieuwe richtlijnen afgekondigd worden treffen we weer passende maatregelen.

   

  Het bestuur

 • Corona Update 25 sep 2021

   

   In de bijlage een update van de Corona-richtlijnen m.i.v. zaterdag 25 september.

   Corona-update

 • Update richtlijnen i.v.m. Corona m.i.v. zaterdag 4 september 2021

  Update Corona-richtlijnen m.i.v. zaterdag 4 september*
  * de landelijke Corona-richtlijnen gelden uiteraard onverminderd !

  Spelers, begeleiders, vrijwilligers, leden en vrienden van Sportclub Bemmel.
  Na een paar weken volop getraind te hebben mogen we eindelijk weer.
  Zaterdag 4 september beginnen we met de eerste (beker)wedstrijden.

  Om dit in goede banen te leiden volgen kort de laatste richtlijnen
  - in principe gelden voor training en wedstrijden geen restricties voor de spelers
  - er kan weer volop gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en de douches
  - ook toeschouwers zijn weer welkom, zij het wel op 1,5 meter afstand van elkaar
  - na de training en wedstrijden geldt voor spelers ook 1,5 meter afstand houden

  - het is niet nodig om bij de ingang van het complex een Corona-check te doen
  - voorwaarde hiervoor is dat we alles wel buiten op 1,5 meter afstand uitvoeren
  - ook doen we iedereen het verzoek om zonodig een gezondheidscheck te doen

  - de tribune blijft (ook bij slecht weer) gesloten en we zitten buiten op het terras
  - ook het instructielokaal is voorlopig niet te gebruiken voor (team)besprekingen

  Kijk bij uitwedstrijden op de website van de tegenstander hoe het daar geregeld is.
  Blijf je gezond verstand gebruiken en stel bij twijfel je vragen aan ondergetekende.
  Laten we hopen dat we vanaf 17 september te maken krijgen met versoepelingen.

  Het bestuur

 • Alleen de 1,5 meter maatregel blijft en iedereen moet zitten in de kantine en op het terras!

  "Alleen de 1,5 meter maatregel blijft en iedereen moet zitten in de kantine en op het terras!"

  Hierbij informatie over de verdergaande versoepelingen van de Corona-richtlijnen m.i.v. zaterdag 26 juni.

  Op de laatste zaterdag van de Regiocup worden de maatregelen wederom versoepeld en mogen er ook weer toeschouwers naar de wedstrijden komen kijken.

  Alle JO19 en seniorenteams van Sportclub Bemmel kunnen hun onderlinge wedstrijden tegen elkaar blijven spelen en daarna ook gezellig de kantine bezoeken.

  Belangrijkste maatregel is en blijft dat we alles, indien mogelijk, op 1,5 meter afstand van elkaar doen en het gebruik van het mondkapje is niet langer verplicht.

  Kantine en buitenterras
  De kantine is weer op de vaste tijden geopend (let op: de trainingen stoppen eind juni en er volgt nog een nieuw 'zomertrainingsschema').
  Teams die gebruik willen maken van de kantine of het terras dienen zich hiervoor wel vooraf aan te melden bij Vincent.
  Het gebruik van de toiletten en bestellen bij de bar is derhalve weer gewoon toegestaan.
  Zowel in de kantine als op het (buiten)terras geldt: houdt 1,5 meter afstand aan!!!

  Zo kunnen we dit seizoen toch nog met een wat positiever gevoel afsluiten.

  We kunnen nu weer samen voetbal kijken op een groot scherm op het terras.

  We kunnen onze spectaculaire SCB-zeskamp houden op zaterdag 28 augustus !

  En bij start van de nieuwe competitie kunnen we hopelijk weer doen als vanouds.

  MAAR, blijf de weinige regels steeds in acht houden en je gezond verstand gebruiken.

  Namens het bestuur willen wij alle leden en vrijwilligers van Sportclub Bemmel een groot compliment geven voor de wijze waarop de richtlijnen steeds zijn nageleefd.

  Jullie bestuur

 • "IT GIET OAN" (4 juni 2021)

  Hierbij informatie over de versoepeling van de Corona-richtlijnen m.i.v. zaterdag 5 juni.

  Allereerst kunnen alle jeugdteams t/m JO17/MO17 weer wedstrijden tegen teams van andere verenigingen spelen (zie speelschema Regiocup op de website).

  Vervolgens kunnen ook alle JO19 en seniorenteams van Sportclub Bemmel weer onderling wedstrijdjes tegen elkaar spelen.

  Via bijgevoegde link kun je de nieuwe richtlijnen teruglezen

  Wedstrijden en trainingen
  Het aanhouden van 1,5 meter afstand is niet langer nodig.
  Publiek bij (uit)wedstrijden en trainingen is NIET toegestaan.

  Kleedkamers en douches
  Er mag gebruik gemaakt worden van de kleedkamers* waarbij het dragen van een mondkapje en het aanhouden van 1,5 meter afstand voor alle leeftijden verplicht is !
  Ook mag er weer gebruik gemaakt worden van de douches* waarbij voor en na het douchen het dragen van een mondkapje meteen weer verplicht is
  * alhoewel het is toegestaan willen we eenieder toch adviseren het gebruik van de kleedkamers en douches tot een minimum te beperken...

  Kantine en buitenterras
  De kantine is in principe op de volgende dagen en tijden geopend:
  - vrijdag; 18.00 - 22.00 uur
  - zaterdag; 08.00 - 22.00 uur
  - zondag; 10.00 - 22.00 uur
  Teams dienen zich hiervoor wel vooraf aan te melden bij Vincent.
  Het gebruik van de toiletten en bestellen bij de bar is (met mondkapje) toegestaan.
  In eerste instantie is alleen het buitenterras van de kantine geopend (maximaal 50 bezoekers).

  Uiteraard zijn we allemaal zelf verantwoordelijk voor het naleven van de nieuwe richtlijnen.
  Spreek elkaar er op aan als je ziet dat iemand de richtlijnen is 'vergeten'.
  En, als altijd, blijf je gezond verstand gewoon gebruiken!
  Samen blijven we kijken wat we WEL kunnen doen en zo komen we steeds weer een stapje vooruit.

  Jullie bestuur

 • Versoepelingen per woensdag 19 mei 2021

  Jeugd t/m 26 jaar mag in groepsverband buiten sporten zonder 1,5 meter afstand.
  Vanaf 27 jaar mag er in groepsverband (tot maximaal 30 personen) buiten worden gesport op 1,5 meter afstand.
  Kleedkamers en douches blijven gesloten en publiek/toeschouwers zijn nog steeds niet toegestaan.


  Kantine
  Het buitenterras van de kantine mag weer worden gebruikt ('binnenruimte' niet).
  Op het terras zijn maximaal 50 personen toegestaan, maximaal 2 personen per tafel en de tafels op 1,5 meter afstand.
  - maandag t/m vrijdag blijft de kantine (en dus ook het buitenterras) tot nader order gesloten
  - op zaterdag is het terras, in geval er wedstrijdjes/trainingen zijn, geopend van 10.00 tot uiterlijk 20.00 uur: teams dienen vooraf te reserveren
  - op zondag is het terras alleen als er wedstrijdjes/trainingen zijn geopend van 11.00 tot uiterlijk 20.00 uur: op reservering van de teams


  De uitbater van de kantine ziet er strikt op toe dat het maximum van 50 personen op het terras wordt aangehouden waarbij 'eigen' leden voorrang hebben boven niet-leden !

  Het bestuur van Sportclub Bemmel

 • Richtlijnen m.i.v. 28 april 2021

  Na de laatste persconferentie zijn er voor de sport geen nieuwe maatregelen aangekondigd. De volgende aanpassingen zijn wel gemaakt en gaan in m.i.v. 28 april:

  • De avondklok komt te vervallen => we kunnen weer gewoon het oude trainingsschema (tot 22.00 uur) hanteren
  • Terrassen mogen open van 12.00 – 18.00 uur, hier vallen sportkantines niet onder => kantine en kleedkamers blijven gesloten

  Een kleine herinnering voor de reeds geldende maatregelen:

  Jeugd t/m 26 jaar mag buiten sporten zonder 1,5 meter afstand te hoeven houden.

  Vanaf 27 jaar en ouder
  • Sporten in 4-tallen mag, echter dient dit wel plaats te vinden op een sportaccommodatie of door de gemeente goedgekeurde locaties
  • Tijdens de training mag er niet van samenstelling worden veranderd
  • De onderlinge afstand tussen de 4 sporters is minimaal 1,5m
  • De onderlinge afstand tussen de verschillende viertallen dient meer te zijn dan 1,5m
  • Om instructie te geven aan een viertal mag een trainer van viertal naar viertal, mits 1,5m afstand houdend
  • Groepsinstructie aan meerdere viertallen in een keer mag niet
  • Als er nog onduidelijkheden zijn over het sporten in viertallen kijken dan op de volgende link: https://nocnsf.nl/wat-doet-nocnsf/sport-en-maatschappij/coronavirus-en-sport-veelgestelde-vragen
  Keep up the good work👍

  Het bestuur

 • Avondklok 23 januari 2021

  Leden en vrienden van Sportclub Bemmel.

  Zoals jullie ongetwijfeld weten hebben we weer te maken met nieuwe maatregelen.

  Nieuwe maatregel:

  Avondklok; er is een avondklok van 21.00 tot 04.30 uur.

  Hierin mag je alleen bij hoge uitzonderingen de weg op.

  Deze avondklok gaat in op zaterdag 23 januari.

  Zorg ervoor dat alle activiteiten op het sportpark uiterlijk 30 minuten voor de start van de avondklok afgelopen zijn i.v.m. de reistijd en dat het sportpark om 20.45 uur gesloten is!!!

  Mocht je 's avonds in de knel komen met de trainingstijden, biedt het weekend nog voldoende mogelijkheden om trainingen plaats te laten vinden. Overleg hiervoor eerst met het bestuurslid accommodatie.

  Maatregelen per 16 maart 2021:

  • Voor de jeugd t/m 17 jaar is het mogelijk om georganiseerd te sporten.
  • Door de leeftijdscategorie 18 t/m 26 jaar mag in teamverband worden gesport.
  • Vanaf 27 jaar is het mogelijk om te sporten op 1,5 meter in groepsgrootte van maximaal 4 personen.
  • Kleedkamers, douches en kantine blijven gesloten.

  Als er vragen of onduidelijkheden zijn, of als er ondersteuning nodig is: laat het dan vooral weten!

  Met sportieve en geduldige groet,

  Het bestuur