• Contributieverhoging

    Op de vorige week gehouden Algemene Ledenvergadering is het besluit tot een contributieverhoging per 1 januari 2020 genomen. Een verhoging was noodzakelijk om stijgingen van kosten zoals onderhoud, vrijwilligers en energie op te vangen. De nieuwe contributiebedragen zijn te vinden op de website bij "Ledenadministratie".

    Eric Revenberg
    Penningmeester