• Geachte leden,

    Jullie zijn gewend, uitgenodigd te zijn voor een algemene ledenvergadering (ALV) die dan rond deze datum plaatsvindt. Naar aanleiding van de beperkingen en maatregelen rond COVID-19 heeft het bestuur de vergadering wat uitgesteld, in de hoop dat we daarmee meer mogelijkheden beschikbaar zullen hebben. Statutair zijn we echter wel verplicht ieder jaar een ALV te houden. Bij deze kondigen wij de ALV dan ook aan voor maandag 21 december as., in principe om 19:30 uur.

    Wij vragen u dit jaar om uzelf aan te melden bij de secretaris (secretariaat@sportclubbemmel.nl), als u wilt deelnemen aan de vergadering, zodat wij de aangemelde aantallen in perspectief van de maatregelen kunnen plaatsen. We kunnen dan besluiten of het een online vergadering wordt, of dat we u t.z.t. bijvoorbeeld in verschillende shifts fysiek mogen ontvangen. We vragen de aanmelding per mail, omdat we in het geval van een digitale vergadering een e-mail adres nodig hebben om u toegang te verlenen.

    In de komende weken zullen de stukken, waaronder de agenda worden opgemaakt. De agenda zal op de website gepubliceerd worden. Eventuele andere stukken worden zo nodig na aanmelding toegestuurd. Ik hoop u hiermee namens het bestuur voldoende te hebben geïnformeerd.

    Met sportieve groeten, Jos Hendriks.